Thiết bị bếp công nghiệp

 
Bếp từ công nghiệp

Bếp hầm từ đôi công nghiệp

79.710.000đ 87.900.000 đ

Bếp hầm từ công nghiệp

42.370.000đ 47.300.000 đ

Bếp từ công nghiệp CH-8AM

24.771.000đ 28.890.000 đ

Bếp từ công nghiệp CH-8PM

23.910.000đ 27.890.000 đ

Bếp từ công nghiệp CH-5AM

7.371.000đ 7.980.000 đ

Bếp từ công nghiệp CH-5PM

6.770.000đ 7.785.000 đ

Bếp từ âu 4 bếp

48.370.000đ 53.730.000 đ

Bếp từ âu 4 bếp công nghiệp

47.930.000đ 52.772.000 đ

Bếp từ âu 6 bếp

58.610.000đ 63.600.000 đ

Bếp từ chần mỳ 4 hố

24.810.000đ 25.600.000 đ

Bếp từ chiên dầu

24.510.000đ 27.800.000 đ

Bếp từ chiên dầu 2 bếp

52.930.000đ 58.770.000 đ