Thiết bị bếp công nghiệp

 
Thiết bị cho quầy pha chế

Máy xay Cà phê X010 Carimali

13.300.000đ 15.900.000 đ

Máy pha Cà phê Carimali

79.730.000đ 108.698.000 đ

Máy xay Cafe Lamaca

7.310.000đ 10.900.000 đ

Máy pha Cafe Expobar office

27.730.000đ 28.900.000 đ

Máy pha cafe Pratica Carimali

33.970.000đ 43.590.000 đ

Máy xay cà phê Cunill, Tauro

12.970.000đ 14.920.000 đ

Máy xay cà phê Cunill

12.970.000đ 14.790.000 đ

Máy pha cà phê Expobar

47.720.000đ 59.902.000 đ